• Reveal.yourself as

  Fieldcoach re-integratie

  Coaching Rotterdam / Amsterdam 40 uur

  Bijna een derde van de werkzame personen in Nederland zijn niet-geschoold of laagopgeleid. Zij vervullen vaak ook cruciale beroepen binnen de maatschappij en zijn veelal actief in de huishoudelijke hulp, schoonmaak, catering of logistiek.

Dit ga je doen

Reveal.your talent

Als Fieldcoach re-integratie begeleid je mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kijkende naar opleidingsniveau, beheersing van der Nederlandse taal en/of de culturele achtergrond. Na een langdurige periode van verzuim, is het voor hun een extra grote uitdaging om terug te keren in het arbeidsproces.

Je bent trajectbegeleider en coach in één en speelt een grote rol in de activatie en motivatie van deelnemers. Jouw coaching is doeltreffend en gericht op de route naar (nieuw) werk en het blijven werken. Het is dan ook belangrijk dat jij eventuele drempels kan verlagen of weerstand weg kan nemen, ook aan de zijde van werkgevers.

Je begeleidt re-integranten op hun re-integratiewerkplek via coaching gesprekken en werkbezoeken. Je verantwoordelijkheden kan je opdelen in vier resultaatgebieden, hieronder een weergave van de activiteiten die daar bij passen:

Accountmanagement:

 • Het aangaan van een duurzaam samenwerkingsverband met organisaties die beschut of aangepast werk kunnen bieden.
 • Het bespreken van de mogelijkheden en winsten van onze werkwijze – én van het bieden van werkgelegenheid aan onze doelgroepen – met werkgevers.
 • Actief onderhoud van ons bestaande netwerk. 

Coaching:

 • Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en later evaluaties.
 • Het inzichtelijk krijgen en monitoren van arbeidsmogelijkheden en beperkingen.
 • Bezoeken van de re-integrant op zijn werkervaring- of stageplek. 

Werknemersvaardigheden:

 • Communicatie op de werkvloer en op tijd zaken bespreekbaar maken met begeleiders.
 • Bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking op de werkvloer.
 • Motiveren, stimuleren en het ontwikkelen van sociale- en werknemersvaardigheden. 

Functioneren:

 • Overzicht houden op de uit te voeren werkzaamheden.
 • Ondersteuning bij het aanleren van nieuwe handelingen of vaardigheden.
 • Met de werkgever en medewerker de eventuele risico’s in kaart brengen op vlakken als belastbaarheid en productiviteit. 

Ondersteuning bij andere leefgebieden:

 • Uitgangspunt van de begeleiding is het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
 • Eventueel wordt geadviseerd op andere levensgebieden om tot betere prestaties te komen, bijvoorbeeld bij privéaangelegenheden als wonen of administratie. 

Monitoring Rapportage en dossiervorming:

 • Je draagt zorg voor een trajectplan, waarin de activiteiten staan omschreven, gericht op arbeidsrevalidatie.
 • Om de impact van de werkervaringsplaats inzichtelijk te maken, breng je de prestaties van de re-integrant in kaart en wordt de plaatsing gemonitord.
 • Via periodieke voortgangsrapportages informeer je de werkgever over de vorderingen binnen het re-integratietraject.

Naast bovenstaande werkzaamheden bieden wij je ook de mogelijkheid deel te nemen aan interne projecten bij Reveal. Op deze manier bouw je mee aan onze organisatie en blijf je jezelf ontwikkelen!

Dit ben jij

Jij kunt met duidelijke, open communicatie het verschil maken voor onze deelnemers. In deze rol is het belangrijk dat je het vertrouwen van deelnemers weet te winnen en dat je veiligheid creëert in je gesprekken. Je moet daarnaast kunnen meeveren met deelnemers terwijl je ook grenzen durft te stellen zodat het doel van het traject bereikt wordt.
Je houdt van het werken in een dynamische omgeving en kunt snel schakelen. Je hebt ervaring met stakeholder management en kunt goed communiceren op verschillende niveaus (denk aan deelnemers, klanten, casemanagers etc.) Je krijgt als Fieldcoach veel vrijheid in het indelen van je werk, daarom is een proactieve, verantwoordelijke houding belangrijk. Een ondernemende en flexibele werkhouding past goed bij onze jonge organisatie.

Als fieldcoach ben jij / heb jij:

 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in HR of bijv. de Recruitment sector;
 • Ervaring als werkcoach, participatie begeleider, (Job)coach, verzuimbegeleider, loopbaanbegeleider of een vergelijkbare rol waarbij je mensen activeert en motiveert;
 • Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, beheersing van een 2e taal en ervaring met de begeleiding van de doelgroep zijn een pré.
Dit is ons aanbod

Een baan met impact. Jij maakt het verschil voor mensen op de arbeidsmarkt die extra ondersteuning nodig hebben om weer mee te kunnen doen. Daarnaast bieden we een werkplek met veel gezelligheid, humor en energie. Op kantoor is er elke dag een goed verzorgde lunch. Je krijgt een salaris tussen € 2500, - en € 3500, - o.b.v. 40 uur (exclusief vakantietoeslag) en 28 vakantiedagen. We vinden (persoonlijke) ontwikkeling belangrijk, daarom is er budget voor het volgen van cursussen of opleidingen gericht op jouw ontwikkeling. Je reiskosten worden vergoed óf we leveren een bijdrage aan een fiets leasecontract.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor ons kantoor in Amsterdam en Rotterdam. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Tim Osorio via tim.osorio@reveal.nl of 06 50288661.

Dit is je werkplek

Bij Reveal zijn wij er voor alle mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, als gevolg van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. We werken aan re-integratie en mobiliteit en brengen ieders talent aan het licht. Hiervoor gebruiken we innovatieve tooling. In combinatie met onze kennis van recruitment creëren we kansen op de arbeidsmarkt. 
Wij werken voor een netwerk van grote werkgevers binnen verschillen de sectoren, zoals het Ministerie van Defensie, Facilicom en KLM. We zetten ons in voor iedereen die ondersteuning nodig heeft en we zijn er trots op voor veel mensen per jaar een nieuwe baan te vinden.

Dit ben jij

Jij kunt met duidelijke, open communicatie het verschil maken voor onze deelnemers. In deze rol is het belangrijk dat je het vertrouwen van deelnemers weet te winnen en dat je veiligheid creëert in je gesprekken. Je moet daarnaast kunnen meeveren met deelnemers terwijl je ook grenzen durft te stellen zodat het doel van het traject bereikt wordt.
Je houdt van het werken in een dynamische omgeving en kunt snel schakelen. Je hebt ervaring met stakeholder management en kunt goed communiceren op verschillende niveaus (denk aan deelnemers, klanten, casemanagers etc.) Je krijgt als Fieldcoach veel vrijheid in het indelen van je werk, daarom is een proactieve, verantwoordelijke houding belangrijk. Een ondernemende en flexibele werkhouding past goed bij onze jonge organisatie.

Als fieldcoach ben jij / heb jij:

 • Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in HR of bijv. de Recruitment sector;
 • Ervaring als werkcoach, participatie begeleider, (Job)coach, verzuimbegeleider, loopbaanbegeleider of een vergelijkbare rol waarbij je mensen activeert en motiveert;
 • Kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, beheersing van een 2e taal en ervaring met de begeleiding van de doelgroep zijn een pré.

Dit is ons aanbod

Een baan met impact. Jij maakt het verschil voor mensen op de arbeidsmarkt die extra ondersteuning nodig hebben om weer mee te kunnen doen. Daarnaast bieden we een werkplek met veel gezelligheid, humor en energie. Op kantoor is er elke dag een goed verzorgde lunch. Je krijgt een salaris tussen € 2500, - en € 3500, - o.b.v. 40 uur (exclusief vakantietoeslag) en 28 vakantiedagen. We vinden (persoonlijke) ontwikkeling belangrijk, daarom is er budget voor het volgen van cursussen of opleidingen gericht op jouw ontwikkeling. Je reiskosten worden vergoed óf we leveren een bijdrage aan een fiets leasecontract.

Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor ons kantoor in Amsterdam en Rotterdam. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Tim Osorio via tim.osorio@reveal.nl of 06 50288661.

Dit is je werkplek

Bij Reveal zijn wij er voor alle mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt, als gevolg van een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid. We werken aan re-integratie en mobiliteit en brengen ieders talent aan het licht. Hiervoor gebruiken we innovatieve tooling. In combinatie met onze kennis van recruitment creëren we kansen op de arbeidsmarkt. 
Wij werken voor een netwerk van grote werkgevers binnen verschillen de sectoren, zoals het Ministerie van Defensie, Facilicom en KLM. We zetten ons in voor iedereen die ondersteuning nodig heeft en we zijn er trots op voor veel mensen per jaar een nieuwe baan te vinden.

Reveal.your questions

Tim Osorio Managing Partner